22.01.2016

REGULAMIN 2016


Regulamin South Truck Trial na 2016r.

South Truck Trial (STT) rajd zdalnie sterowanych modeli ciężarówek zbudowanych z klocków Lego przystosowanych do jazdy w terenie składający się z kilku pojedynczych zawodów odbywających się na południu Polski, na które wstęp jest wolny. W rajdzie może uczestniczyć każda osoba niezależnie od wieku czy płci, która zgłosi swój pojazd. Rajd zyskuje oblicze czysto sportowe dzięki pomiarom i uzyskanym wynikom, jednakże najważniejszym jest dobra zabawa i miła atmosfera. Ścigamy się zarówno jako Zawodnicy w roli kierowców poddając próbie umiejętność manewrowania modelami, jak również jako konstruktorzy sprawdzając zbudowane pojazdy. Pamiętajmy więc o wzajemnym szacunku i zrozumieniu, wynik jest ważny ale nie najważniejszy. W trakcie zawodów (wytyczania tras, pomiaru czasu, naliczania kar itp.) przede wszystkim należy kierować się zasadą Fair Play i zdrowym rozsądkiem. Każdy dba o swoje bezpieczeństwo we własnym zakresie. Organizatorami i Uczestnikami rajdu są jednocześnie wszyscy Zawodnicy biorący w nim udział. Każdy Zawodnik może brać czynny udział w planowaniu terminarza, wytyczaniu tras, konstruowaniu przeszkód. Może również (jeśli zostanie mianowany przez jednego z Sędziów Głównych) być sędzią pomocniczym.

Zgłoszenie i uczestnictwo:

Aby uczestniczyć w zawodach należy w podanym każdorazowo terminie podesłać na adres:
(southtrucktrial@gmail.com) zgłoszenie zawierające następujące dane:

Imię lub nick Zawodnika
Układ i liczbę osi w tym liczbę osi skrętnych z ich wskazaniem
Wymiary modelu w studach (długość, szerokość, wysokość)
Nr katalogowy i liczbę silników napędowych
Dane oryginału i zdjęcie porównawcze
Zdjęcia modelu (w tym zdjęcie podwozia aby zweryfikować rozstawy)
Skalę modelu (1:12 - 1:14)


Każdy Zawodnik może wystartować w zawodach tylko jednym pojazdem, natomiast zgłosić można kilka. W przypadku zgłoszenia więcej niż jednego pojazdu Zawodnik deklaruje, którym będzie startował podając tą informację na w/w email przed upływem terminu zgłoszeń pojazdów. Chcąc uzyskać punkty w klasyfikacji każdym kolejnym pojazdem zgłoszonym przez jednego Zawodnika musi on wyznaczyć innego kierowcę, któremu zostaną przypisane zdobyte przez niego punkty.

Klasa Open - w tej klasie może wystartować każda osoba, posiadająca jakikolwiek pojazd zbudowany z klocków Lego i przystosowany do jazdy w terenie, niezależnie od tego czy spełnia on wymagania i czy został on wcześniej zgłoszony do rajdu. Osoba ta przejeżdża daną sekcję po przejechaniu wszystkich Zawodników biorących udział w rajdzie, na jej życzenie jeden z sędziów bądź inna osoba może dokonać pomiaru czasu i naliczyć kary. Równolegle może rozpocząć się już kolejna rozgrywana sekcja. Każdy Zawodnik startujący w zawodach może dodatkowo innym pojazdem startować w klasie Open.

W przypadku zgłoszenia pojazdu po wyznaczonym terminie Zawodnikowi odejmuje się 0,15 od przelicznika.

Pojazd, wymagania i warunki jego dopuszczenia do zawodów:

Model w odpowiednio dobranej skali powinien jak najbardziej przypominać oryginał na tyle ile pozwalają klocki Lego i myśl budowniczego.

Przyjęta skala przez konstruktora w zakresie od 1:12 do 1:14 (podawana w zgłoszeniu) jest jedna dla całego modelu, skalując go, konstruktor może przyjąć jednego studa tolerancji dla każdego z wymiarów (dotyczy to długości całkowitej modelu, jego szerokości bez lusterek bocznych oraz rozstawu osi z uwzględnieniem ich rozmieszczenia w stosunku do kabiny).

Szerokość kabiny (bez lusterek bocznych) musi być zgodna z przyjętą skalą. Dopuszczalnym jest aby np. model, który ma szerokość 25 studów (na oponach unimogowych) wyposażyć w opony, które poszerzą go do 27 studów, szerokość podawana w zgłoszeniu oraz szerokość kabiny winna wynosić w takim przypadku 25 studów.

W przypadku budowania modelu wg zdjęcia (nie posiadając jego wymiarów) konstruktor może zwrócić się do osoby przyjmującej zgłoszenia o pomoc w skalowaniu.

Pojazd musi posiadać:

napęd na wszystkie koła,
kierownicę,
lusterka boczne,
skrzynię biegów z co najmniej dwoma biegami (niezależnie od oryginału, bieg jałowy luz nie jest liczony),
drążek zmiany biegów,
siedzenie/a - odpowiednio jak w oryginale,
deskę rozdzielczą z zegarami,
podłogę w kabinie (nie jest wymagana pod atrapą/silnikiem napędowym),
lite ściany kabiny,
otwierane lite drzwi w kabinie,
osłoniętą przestrzeń w co najmniej 90% szerokości za kabiną,
pracujące zawieszenie tak aby pozwalało maksymalnie wybierać nierówności terenu (zgodne co do rodzaju z oryginałem na tyle na ile jest to możliwe do oddania przy użyciu klocków)
-dach (w przypadku jego braku model musi być wyposażony w klatkę bezpieczeństwa)

Niedopuszczalne są pojazdy:

w których nie są napędzane wszystkie osie,
gąsienicowe,
przegubowe,
których długość całkowita przekracza 850mm,
których masa jest mniejsza od masy minimalnej dla danego układu tj. :4x4 1700g, 6x6 2100g, 8x8 2500g,

Niedopuszczalne są elementy inne niż Lego oraz wszelkie modyfikacje klocków, dozwolone są klocki grawerowane (np. nick Zawodnika, nazwa lub marka pojazdu, rejestracja). Używamy tylko i wyłącznie akumulatorów jako zasilania batboxów. Kable/przewody z wież IR, silników itp. muszą być estetycznie zasłonięte nie mogą wystawać poza obrys pojazdu. Zawodnik jeśli nakaże to sędzia (niezależnie od momentu, w którym to nakazał) zobowiązany jest zasłonić w/w. Za niezasłonięty kabel nie ma kary w postaci ujemnego przelicznika, natomiast Zawodnik nie zostanie dopuszczony do startu lub jego przejazd nie będzie kontynuowany dopóki nie zasłoni w/w.

Dopuszczalne jest:

stosowanie wszystkich kół i silników Lego,
wypchanie opon innymi elementami Lego lub zbudowanie własnych kół z elementów Lego,
stosowanie opon RC 1.9'' Crawler Type Rubber tires 96mm For Tamiya CC01 Axial 7006,
sterowanie poprzez PF - bonus do przejazdu w każdej sekcji 20%,
sterowanie poprzez moduł RC,

sterowanie NXT/EV3 poprzez użycie innego urządzenia niż Lego posiadającego Bluetooth, WiFi - bonus do przejazdu w każdej sekcji 10%
stosowanie sprężyn, sznurków/linek i gumek innych niż Lego,
użycie materiału/ papieru/ folii foto lub innej na przykrycie przestrzeni za kabiną,
użycie materiału aby wykonać pokrowce na fotele,
użycie naklejek, również w celu zabezpieczenia podwozia,
wyposażenie dodatkowe: wciągarka, skrętna kierownica, światła, sygnał dźwiękowy, chromowane elementy (np. felgi), zmieniarka cd itp.. :)

Klatka bezpieczeństwa:
-może być zbudowana z dowolnych klocków Lego o przekroju co najmniej studa (obrys z samych osi jest niedozwolony natomiast dopuszczalnym jest nasunięcie na nie bushy),
-
klatka bezpieczeństwa musi zaczynać się u podstawy kabiny a jej wysokość musi wynosić minimum 14 studów,
-
pole powierzchni klatki u góry musi być równe lub większe od pola powierzchni podłogi w kabinie,

Odbiór techniczny: Przed rozpoczęciem rajdu sędziowie dokonują pomiaru wagi i długości, sprawdzają pojazd oraz użyte i wymagane w nim elementy. Długość modelu mierzona jest od zderzaka lub w przypadku jego braku od "elementu" kabiny spełniającego warunek 50% szerokości całkowitej pojazdu do obrysu opony ostatniej osi (pomiarowi nie podlega np. orurowanie, wyciągarka, boom i głowica atomowa ;) ani żaden inny dodatkowy element, którego nie ma w oryginale pojazdu). Pojazd, którym startuje jeden z sędziów odbiera inny sędzia wraz z przybranym do tej czynności jednym z Zawodników.

Niedopuszczalne są jakiekolwiek przeróbki/modyfikacje pojazdu po odbiorze technicznym gdyż mogłyby one wpływać na prędkość, wagę, moc itp.

Rozgrywanie rajdu:

Pojedynczy rajd składa się z co najmniej 5 sekcji, z których dwie powinny być wytyczone typowo pod kątem sprawdzenia sztuki manewrowania przez kierowcę (o ich maksymalnej ilości decydują sędziowie w porozumieniu z biorącymi udział Zawodnikami). Na rozgrywanych sekcjach mierzony jest czas przejazdu oraz zapisywane są ewentualne kary.

Kolejność startowa. Na pierwszym odcinku pierwszego rajdu w sezonie kolejność startujących wyznaczana jest zgodnie z kolejnością klasyfikacji generalnej ubiegłego sezonu (osoby nie ujęte w w/w klasyfikacji startują na końcu w kolejności alfabetycznej swojego imienia bądź nicku. Na każdym kolejnym odcinku kolejność startujących wyznaczana jest po podliczeniu wyników z poprzedniego odcinka jako pierwszy startuje Zawodnik, który był najlepszy (pod uwagę brane jest wyliczenie ilości pokonanych bramek w najkrótszym czasie). Na każdym kolejnym rajdzie kolejność startowa pierwszego odcinka wytyczana jest zgodnie z bieżącą klasyfikacją generalną.

Wytyczanie sekcji - trasy wytyczane są w terenie sprawdzającym zdolność samych pojazdów oraz sztukę manewrowania nimi przez ich kierowców. Sekcja zaczyna się od bramki oznaczonej START i kończy na bramce oznaczonej META. Sędzia wyznaczający trasę objaśnia jej bieg (oraz podaje kierunek pokonywania bramek) przed przejazdem pierwszego Zawodnika. Po wyznaczeniu trasy osoby przybyłe na rajd zobowiązane są do poszanowania i pozostawienia jej w stanie nienaruszonym do czasu przejechania jej przez wszystkich startujących Zawodników. Niedopuszczalne jest jej testowanie zarówno w całości jak i w części.

Zawodnik sam decyduje o kolejności oraz o sposobie ich pokonywania (przodem bądź tyłem pojazdu) pokonywanych bramek na sekcji (zgodnie z wyznaczonym kierunkiem ich przejazdu) prócz bramki oznaczonej "START" i "META" z wyłączeniem sytuacji, kiedy sędzia wytyczający sekcję nakaże inaczej.

Każdą sekcję składającą się z ośmiu bramek należy przejechać mieszcząc się w limicie 6 minut (Sędziowie wytyczający trasy zastrzegają sobie prawo do modyfikacji limitu wyznaczonego czasu oraz ilości bramek na wytyczonej sekcji. Limit czasu wyznaczany jest przez Sędziów w porozumieniu z Zawodnikami obecnymi na rajdzie po przejeździe pierwszego Zawodnika. W przypadku przekroczenia wyznaczonego limitu czasu Zawodnik kończy automatycznie przejazd ustępując miejsca kolejnemu Zawodnikowi (jego wynik czyli ilość pokonanych bramek, ewentualne kary i uzyskany czas zostaje mu zapisany).

Sekcję wygrywa Zawodnik, który pokonał podczas jej przejazdu najwięcej wytyczonych na niej bramek. W przypadku pokonania tej samej liczby bramek na odcinku przez większą ilość Zawodników o zwycięstwie decyduje uzyskany krótszy czas (łącznie z ewentualnymi karami). Tym samym plasowanie się Zawodników po każdej z rozgrywanych sekcji zależne jest w pierwszej kolejności od ilości pokonanych bramek (w wyznaczonym limicie czasu) a następnie decyduje czas.

W przypadku pomyłki Sędziego na danym odcinku wszelkie niejasności rozpatrywane są na korzyść Zawodnika.

Bramki szerokość oraz sposób wytyczania tras: 

Każda bramka musi składać się z co najmniej dwóch chorągiewek, na płaskim terenie ich szerokość wynosi min. 35 studów (min. 280mm) na przechyle min. 42 study (min. 336mm) chorągiewki wbijane są prostopadle do podłoża. Startujemy kładąc auto zderzakiem na linii startu (zderzakiem równo z linią bramki), kończymy sekcję uderzając pojazdem w chorągiewkę ustawiona ok 10cm poza linią mety patrząc w światło bramki na jej środku.

Bramka START i META są odpowiednio szersze i wyższe aby klarownie określić początek i koniec danej sekcji, w ich wnętrzu znajduje się odpowiedniej szerokości bramka złożona z dwóch chorągiewek (aktywna pod względem kar).

Prócz bramek złożonych z dwóch chorągiewek na trasie może znaleźć się jedna chorągiewka (w ilości i usytuowaniu przewidzianym przez wytyczającego/ych sekcję), której przeznaczenie objaśnia Sędzia wytyczający trasę (1 chorągiewka może stanowić np. przeszkodę do okrążenia w dany sposób lub objechania z danej strony zakrętu 90°, nawrotu 180°. Slalom złożony z kilku pojedynczych chorągiewek). Pojedyncza chorągiewka jest aktywna pod względem kar.

Zaliczanie poszczególnych bramek: 

Kiedy Zawodnik wyjedzie pojazdem poza bramkę sędzia oznajmia to na głos (komunikując: Bramka zaliczona) aby Zawodnik miał pewność, że już dany odcinek trasy jest zaliczony i nie dostanie już na nim np. cofając żadnej kary. Bramki pokonujemy przodem jeśli na danej sekcji jest bramka do przejechania tyłem sędzia oznajmia to przy objaśnianiu trasy przed przejazdem pierwszego Zawodnika. Aktywne w sensie kar są wszystkie niezaliczone bramki.

Nie można zaliczyć bramki w "locie" czyli jeśli pojazd roluje (w miejscu gdzie była wytyczona bramka przelatując przez nią w powietrzu) Zawodnik ustawia go przed miejscem w którym zaczęło rolować tak aby od razu nie narazić go na powtórna rolkę. Każdą bramkę należy pokonać zatem pojazdem mającym stały kontakt z podłożem co najmniej jedną osią.

Przeszkody: ścigając się ciężarówkami na czas pokonujemy wszelkie nierówności terenu na wytyczonych trasach, oraz różne przeszkody naturalne i sztuczne m.in.: progi pionowe (maksymalna wysokość 70 mm, długość w kierunku jazdy równa co najmniej najdłuższej odległości pomiędzy dwiema osiami spośród pojazdów startujących w aktualnie rozgrywanym rajdzie), podjazdy, downhill, nawroty, slalomy, przechyły, trawersy itp.

Na prośbę większości Zawodników chcących się zmagać z przeszkodą wykraczającą poza regulamin Sędziowie mogą zezwolić na kontynuowanie przejazdu.

STOP CZAS każdemu Zawodnikowi przysługuje chwilowe zatrzymanie czasu, Zawodnik komunikuje: Czas stop lub Stop czas a sędzia go odmierzający dokonuje zatrzymania pomiaru konsultując z Zawodnikiem potrzebę jego wywołania. STOP CZAS może również oznajmić sędzia podczas przejazdu Zawodnika celem doprecyzowania wszelkiej zaistniałej niejasności. Następnie mierzenie czasu zostaje ponownie wznowione przez w/w sędziego.

Zawodnikowi przysługuje jeden Stop czas na sekcję. Jeśli Zawodnik bierze czas stop/ stop czas nie może dotykać swojego pojazdu. Jeśli zawodnik chce coś sprawdzić w pojeździe dotykając go to wiąże się to z karą serwisu.W przypadku kiedy podczas przejazdu na sekcji drzwi pojazdu otworzą się, to przejazd jest zatrzymywany, a Zawodnik zobligowany jest je zamknąć, aby móc kontynuować swój przejazd. Zawodnik nie dostaje żadnej kary, natomiast dopóki nie zamknie drzwi w pojeździe, jego przejazd nie będzie kontynuowany.
 
Sędziowie mogą przerwać dany odcinek, anulować zmierzony czas, zmodyfikować całość bądź część trasy i nakazać Zawodnikowi powtórny start od jej początku. Zawodnik ten powtórnie startuje jako pierwszy w/w sekcję.

Punktacja, wyniki rajdu, klasyfikacja rajdu

Punktacja na sekcjach, punktacja pojedynczego rajdu:

Punkty za poszczególną sekcję są przyznawane począwszy od ostatniego Zawodnika (1pkt) o jeden punkt w górę, punktowanych jest maksymalnie 10 Zawodników.

Punktacja przykładowa pojedynczej sekcji (10 Zawodników)

Miejsce
Punkty

1  10
2  9
3  8
...
...
10  1

Zawodnik otrzymujący DNS na sekcji dostaje za nią 0 punktów, natomiast, kolejny wyżej sklasyfikowany Zawodnik jeden punkt więcej i +1 za pokonanego rywala. Zawodnikiem wygrywającym pojedynczy rajd jest Zawodnik który uzyskał łącznie najwięcej punktów za wszystkie rozegrane sekcje. W przypadku remisu miejsca są ex aequo. W każdym pojedynczym rajdzie punktowanych jest pierwszych 10 miejsc. Ostatni Zawodnik otrzymuje 1pkt każdy kolejny o 1pkt więcej, Zawodnikom którzy uplasują się na podium dodatkowo dolicza się po 1pkt. Punktacja jest ruchoma i zależna od ilości startujących Zawodników, trudniej jest wywalczyć zwycięstwo kiedy startuje więcej Zawodników i jest ono cenniejsze co jest oczywiste.

Wyniki, klasyfikacja generalna
- wygrywa Zawodnik który uzyska najwięcej punktów za wszystkie pojedyncze rajdy. W przypadku remisu na podium decyduje ilość zwycięstw w pojedynczych zawodach w dalszej kolejności zdobytych drugich miejsc etc. . Od czwartego miejsca w dół w przypadku uzyskanej tej samej liczby punktów miejsca są ex aequo. Wyniki poszczególnych zawodów będą w miarę możliwości podliczone jak najszybciej i opublikowane. Będzie podawana klasyfikacja zarówno poszczególnych zawodów jak i klasyfikacja generalna uzupełniana na bieżąco po każdym rajdzie.

Kary:

Lp. Nazwa kary Symbol Czas dodawany (sek.)
1 Nieprzygotowanie Zawodnika N 10
2 Dotknięcie D 25
3 Zniszczenie Z 40
4 Serwis S 45
5 Ręka R 60

Nieprzygotowanie Zawodnika w przypadku wywołania przez sędziego Zawodnika do startu na którymkolwiek z odcinków nie może on startować i opóźnia zawody otrzymuje karę naliczaną za każdego wpuszczonego przed siebie Zawodnika.

Dotknięcie chorągiewki pojazd dotyka chorągiewki.

Zniszczenie chorągiewki pojazd dotyka chorągiewkę powodując jej znaczne odchylenie, pojazd najeżdża ją swoim obrysem powodując jej przewrócenie, złamanie, wyrwanie itp., najechanie którymkolwiek z kół.

Serwis w przypadku:

wystąpienia awarii w pojeździe uniemożliwiającej kontynuację przejazdu,
gdy np. po rolce zmienia się geometria (naruszenie geometrii kabiny lub obrysu przestrzeni za nią stanowiącą ułatwienie przy przejeździe przez bramki),
rozsynchronizowania / rozpięcia którejkolwiek z osi skrętnych,
całkowitego odpadnięcia zderzaka przedniego,
na życzenie Zawodnika

W przypadku serwisu Zawodnik ma czas ma usunięcie usterki, aż do momentu zakończenia przejazdów pozostałych Zawodników na rozgrywanej sekcji. Jeśli Zawodnik startował jako przedostatni lub ostatni, Sędziowie przydzielają mu dodatkowe 15 min na wykonanie napraw. Po naprawieniu pojazdu Zawodnik ustawia pojazd w miejscu wystąpienia awarii kontynuując swój przejazd. Zawodnik podczas jednej sekcji może wziąć tylko jeden serwis. W przypadku konieczności wzięcia ponownego serwisu lub po przekroczeniu limitu czasu na naprawę Zawodnik nie kończy sekcji (jego wynik czyli ilość pokonanych bramek, ewentualne kary i uzyskany czas zostaje mu zapisany) a następny rozgrywany odcinek startuje jako ostatni.

W przypadku awarii wału kardana bądź innej awarii napędu dotyczącej jednego z kół Zawodnik sam decyduje czy kontynuuje przejazd sekcji.

Ręka każdy fizyczny kontakt Zawodnika z pojazdem podczas jego przejazdu, Zawodnik podczas jednej sekcji może wziąć tylko jedną rękę. Kara ręki możliwa do wzięcia przez Zawodnika jedynie w dwóch przypadkach (nie licząc przypadkowego dotknięcia oraz sytuacji kiedy podczas przejazdu pojazd zacznie rolować albo spadać z jakiejś przeszkody a Zawodnik złapie go chroniąc przed zniszczeniami):

1) Auto po rolce ląduje na boku.
2) Auto po rolce ląduje na dachu.

Zawodnik biorący Rękę ustawia pojazd przed miejscem wywrotki tak aby miał możliwość kontynuowania przejazdu nie narażając się jednak od razu na powtórną rolkę. W przypadku unieruchomienia pojazdu na jakiejkolwiek przeszkodzie bądź jego utknięcia/rezygnacji lub konieczności wzięcia ponownej ręki Zawodnik kończy daną sekcję (jego wynik czyli ilość pokonanych bramek, ewentualne kary i uzyskany czas zostaje mu zapisany).

Sędziowanie: sędziów na każdym z rajdów wybierają przybyli na rajd Zawodnicy spośród siebie.

Sędziowie startują Zawodników, mierzą czasy i naliczają kary a także dokonują odbioru technicznego pojazdów. Sędziowie mogą podczas rozgrywania rajdu mianować sędziów pomocniczych do pomiaru czasu przejazdów. Sędzia, który również startuje jako Zawodnik w rajdzie nie może sędziować własnego przejazdu. Zarówno kwestie sporne jak i nie podniesione w regulaminie będą w przypadku zaistnienia poddawane pod głosowanie sędziów głównych, których decyzja jest niepodważalna.

Sędziowie nie zapewniają warunków bezpieczeństwa z uwagi na charakter i miejsca rozgrywanych zawodów, nie ponoszą odpowiedzialności za zachowanie osób przybyłych na rajd. Każdy przybyły na rajd Uczestnik lub osoba towarzysząca akceptuje w pełni całą treść regulaminu i odpowiada sama za siebie.

Przelicznik  stanowiący załącznik do regulaminu jest powiększany o bonus w zależności od rodzaju sterowania i jest on dzielony przez czas przejazdu (łącznie z karami).

Terminarz i miejsce rozgrywania zawodów:
sędziowie w porozumieniu z Zawodnikami ustanawiają terminarz poszczególnych zawodów określając ich ilość, datę, czas i miejsce rozpoczęcia poszczególnych rajdów.

Autorem regulaminu South Truck Trial na rok 2016 jest Uncle Jaca.

Brak komentarzy :

Prześlij komentarz